Regulacje prawne

Informacje prawne o ochronie danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1.
Postanowienia ogólne

  1. 1. Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies (dalej „Polityka”) ma zastosowanie do danych gromadzonych przez firmę „Ampio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2, 72-010 Police, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000639215, REGON: 365517157, NIP: 8513199749 (dalej „Spółka”).

  2. 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do witryn internetowych, urządzeń technologii IP, aplikacji mobilnych, aplikacji konfiguracyjnych, serwerów kontrolowanych przez Spółkę, na których niniejsza Polityka została umieszczona lub jest wzmiankowana, w tym witryny internetowej www.ampio.com.pl, forum instalatorów i innych witryn Spółki (dalej „Witryny” lub „Aplikacje”), danych pozyskiwanych w toku korzystania z Witryn oraz zgłoszeń kierowanych do Spółki w związku z usługami i produktami Spółki lub Witrynami. Witryny powstały z myślą o przedstawieniu Państwu szczegółowych informacji na temat Spółki, produktów, usług oferowanych przez Spółkę, jak również do konfiguracji i zarządzania systemami czy urządzeniami produkowanymi lub dystrybuowanymi przez Spółkę.

  3. 3. Korzystając z Witryn lub Aplikacji, dobrowolnie akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych, w tym danych osobowych oraz informacji i urządzeniach w celach wskazanych poniżej.

  4. 4. Niniejsza polityka podlega prawu polskiemu.§ 2.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informuję, że:

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Ampio Sp. z o.o., z siedzibą w Policach przy ul. Marii Konopnickiej 2

 • 2. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy. Mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się ze Spółką: Ampio Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 2, 72-010 Police; lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: ampio@ampio.pl

 • 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak są one niezbędne do realizacji przez Spółkę usług związanych jej działalnością.

 • 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów:
  1. a. marketing produktów lub usług Spółki i przedstawianie ofert,
  2. b. wysyłka newslettera,
  3. c. realizacja celów, dla których powstały Witryny,
  4. d. sprzedaż produktów Spółki lub świadczenie usług przez Spółkę,
  5. e. obsługa procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  6. f. wsparcia technicznego obsługi urządzeń czy systemów produkowanych lub dystrybuowanych przez Spółkę,
  7. g. realizacji usług związanych z działaniem urządzeń, systemów czy aplikacji Spółki

 • 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do realizacji usług dla których zostały zebrane.

 • 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 • 7. Spółka zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 8. Spółka może przekazać Państwa dane osobowe innym osobom, organom i instytucjom, które w związku z obowiązującymi przepisami prawa, jak i umowami międzynarodowymi są upoważnione aby otrzymywać takie informacje, albo gdy przekazanie danych będzie niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych działań realizowanych przez Spółkę lub odbiorców danych.

 • 9. Spółka może, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingowe oraz usługi związane z obsługą newslettera w celu wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem i zarządzaniem Witrynami oraz produktami lub usługami Spółki.§ 3.
Cookies

 • 1. Niniejsza Polityka dotycząca cookies Witryn jest skierowana do Państwa jako użytkowników Witryn i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz Państwa prawa i obowiązki.

 • 2. Administratorem cookies jest Spółka.

  3. Podczas, gdy korzystają Państwo z Witryn automatycznie zbierane są dotyczące Państwa dane. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics, Facebook oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

 • 4. Pliki cookies to pliki zapisywane na dysku Państwa komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania Witryn. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

 • 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do cookies przez Spółkę na Państwa urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcą Państwo usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, mogą to zrobić to korzystając z opcji przeglądarki.

 • 6. W ramach Witryn stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Spółka korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

  1. a. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Witrynach i korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Witrynach. Bez tych cookies Witryny, z których korzysta użytkownik mogą nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Witrynach oraz powrotu do witryn.
  2. b. Wydajnościowe cookies – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryn, które części Witryn odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach z Witryn. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Witryn.
  3. c. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Witryn, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Spółka może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).
  4. d. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryn.

  5. 7. Google Analytics, o którym mowa powyżej to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Witryn stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

 • 8. Facebook, o którym mowa powyżej to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Witryn stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

 • 9. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Państwa temat, na przykład wówczas, gdy klikają Państwo na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Spółka nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych mogą Państwo znaleźć na ich stronach. Spółka zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

 • 10. Dane podane przez Państwa lub zbierane automatycznie Spółka wykorzystuje w celu:

  1. a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Witryn,
  2. b. monitorowania stanu sesji,
  3. c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  4. d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Witryn,
  5. e. realizacja celów, dla których powstały Witryny.

napisz do nas znajdź dystrybutora
Go to Top
Ampio Smart Home
Chopina 35
71-450 Szczecin, Polska
Copyright © 1997-2017
Facebook