Regulacje formalne

Informacje formalne, prawne i o ochronie danych.

POLITYKA JAKOŚCI


Firma Ampio sp. z o.o. realizując specjalistyczne usługi, zaspokaja potrzeby klientów w zakresie innowacyjności, komfortu i bezpieczeństwa w domu, a za pomocą systemu GPS dba o Twój samochód.Oferujemy nasze systemy automatyki, by wszyscy ci, którzy obecnie – tak jak niegdyś my – mają oczekiwania co do własnego domu czy mieszkania, mieli możliwość spełnienia ich za przystępną cenę. By były one spełnione w jak największym stopniu. Dostarczamy urządzenia najlepszej jakości, charakteryzujące się niezawodnością i stabilnością działania.

Inteligentny dom Ampio jest niezwykle elastyczny i skalowalny. Rozwój instalacji naszego systemu nie musi kończyć się w momencie zakończenia prac instalacyjnych. Może być rozbudowywana przez cały czas, przez co początkowy budżet można ograniczyć do pewnego minimum, a system uzupełniać i konfigurować w późniejszym czasie.

Realizując powyższe, stale zwracamy uwagę na:

  • ▪ badanie tendencji rozwojowych rynku dla zapewnienia stosowania odpowiednich technologii i uzyskania najwyższego poziomu realizowanych zleceń,
  • ▪ rozszerzanie zakresu działalności pozwalającej na oferowanie usług kompleksowych, celem uzyskania dodatkowej gwarancji spełnienia wymagań Klienta,
  • ▪ zapewnienie stosowania wyboru i oceny dostawców nowoczesnych materiałów oraz wyposażenia, zgodnie z ustalonymi wymaganiami jakościowymi Klienta,
  • ▪ realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach,
  • ▪ szkolenia całego personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji oraz motywowanie do wykonywania działań jakościowych.


Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i kompetencji.

Prezes Zarządu firmy Ampio sp. z o.o. jest odpowiedzialny za ustanowienie, kontynuowanie i przegląd niniejszej polityki jakości oraz zapewnienie środków na jej realizację.

Szczecin, dnia 01.08.2019

Prezes Zarządu

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
napisz do nas znajdź dystrybutora
Go to Top
Ampio Smart Home
Chopina 35
71-450 Szczecin, Polska
Copyright © 1997-2017
Facebook